พัฒนาบีคอนโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานต่ำ (BLE) ของBluetooth®

Anonim

.

คุณควรรู้ว่าการใช้พวกเขาอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย การวางบีคอนบนผลิตภัณฑ์ผลักดันข้อมูลของพวกเขาเข้าไปในระบบคลาวด์จากนั้นใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการสร้างมูลค่าให้กับทุกคน