หมวดหมู่ ความรู้ : อาจ 2019

ทฤษฎีบทและกฎหมาย

ทฤษฎีบทและกฎหมาย

มีทฤษฎีบางอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการหาทางออกของเครือข่ายไฟฟ้าได้โดยการทำให้เครือข่ายง่ายขึ้นหรือสามารถใช้ในการคำนวณวิธีการวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ายังสามารถใช้กับระบบ AC ได้โดยมีข้อแตกต่างเพียงอย่างหนึ่งคือการแทนที่ความต้านทานต่อโอห์มของระบบ DC ด้วยอิมพีแดนซ์ ข้อกำหนดทั่วไปที่ใช้ในทฤษฎีวงจรไฟฟ้า วงจร เป็นเส้นทางที่นำไปสู่การปิดซึ่งกระแสไฟฟ้าไหลหรือมีจุดประสงค์เพื่อการไหล วงจรประกอบด้วยองค์ประกอบที่ใช้งานและพาสซีฟ พารามิเตอร์ คือองค์ประกอบต่างๆของวงจรไฟฟ้า (เช่นความต้านทานความจุและความเหนี่ยวนำ) วงจรเชิงเส้น - วงจรที่พารามิเตอร์มีค่าคงที่ตามเวลาไม่เปลี่ยนตามแรงดันหรือกระแสแ